تماس با ما

ایمیل
نام
عنوان

نشانی:

تهران- کیلومتر 15 بزرگراه تهران کرج- شهرک علم و فناوری پژوهش- بلوار پژوهش- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران- مرکز رشد فناوری پلیمر-ساختمان شماره 1 - طبقه همکف               صندوق پستی: 14965/115

------

تلفن:
44787134 - 021
------

فکس:

44787134 -021
------

ایمیل:
info@imbpa.com