آرشیو هیئت مدیره

اعضای انجمن
 • ابتکار پلاستیک تهران
 • پلاستیک های مهندسی درخشان ساز
 • ایران مستربچ
 • صنایع کیمیاآران
 • پیشگامان پخش صدیق
 • ماهان مستربچ
 • آرا پلیمر نگین فناور
 • نام آوران رنگدانه آریا - آریا مستربچ
 • بسپار شیمی سپیدان
 • نیرومند پلیمر پارس
 • پلیمر پیشرفته دانا
 • گروه صباحی
 • شمس جاوید اروند
 • کیمیا جاوید سپاهان
 • البرز ماشین جی
 • نانو پویش کیمیا
 • سیبا پلیمر کبیر
 • کاوش پلیمر البرز
 • پترو نیرو سیرجان (سهامی خاص)
 • شركت پتروشيمي خوزستان