آرشیو هیئت مدیره

اعضای انجمن
 • ب آ اس اف ایران
 • نوآوران بسپار
 • توسعه صنایع رضا
 • توسعه پردیس سبز
 • البرز پلیمر سپاهان
 • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان
 • صنایع تکمیلی مارون
 • مانا صنعت تجارت
 • ستار کالا
 • همپار
 • مهاب پلاست قم
 • پادنا پلیمر
 • پتروشیمی تبریز
 • ماهان مستربچ
 • پارسا پلیمر شریف
 • ایران مستربچ
 • اكسون پلیمر
 • کیمیافروز
 • آوا پلیمر
 • گرانول مروارید یزد