آرشیو هیئت مدیره

اعضای انجمن
 • پلیمرسازان سینا دلیجان
 • پردیس اوشن
 • مواد مهندسی مکرر
 • گروه صباحی
 • پارس رنگدانه خضرا ایرانیان
 • مروارید بسپار جم
 • پایا پلیمر دانا
 • گسترش پتروشیمی آناهیتا
 • پیوند پلیمر کیمیا
 • کرانگین
 • کالا کار
 • آمیزه های پویا پلیمری مارون
 • ليان رز پليمر
 • کیمیا پلیمر کوشا
 • رایکاپلاست مهرگان
 • تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 • پلیکان پترو پلیمر
 • شرکت سرمایه گذاری وصنایع لاستیک زنجان
 • دیباج صنعت پاسارگاد
 • پلیمر پیشرفته دانا