اطلاعیه های کنفرانس

 

جهت انتقال به سایت رسمی پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری کلیک  کنید.

جهت انتقال به سایت رسمی چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری کلیک  کنید.

جهت انتقال به سایت رسمی سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری کلیک  کنید.

جهت انتقال به سایت رسمی دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری کلیک کنید.

 

 

اعضای انجمن
 • ساینا سپهر اسپادانا
 • پایدار ساز شیمی
 • پایون پلیمر
 • اكسون پلیمر
 • آمیزه های پویا پلیمری مارون
 • پلیمر پیشرفته دانا
 • پلی پروپیلن جم
 • پارسا پلیمر شریف
 • البرز پلیمر سپاهان
 • شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
 • آرا پلیمر نگین فناور
 • صنایع تکمیلی مارون
 • مهندسی بسپار گستر آریا
 • سامان پلیمر
 • تعاونی تولیدی معصوم
 • پالاز موکت
 • ماهان مستربچ
 • گروه صباحی
 • فراشیمی ایلام
 • آروین فراز آزادی