اطلاعیه های کنفرانس

 

جهت انتقال به سایت رسمی پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری کلیک  کنید.

جهت انتقال به سایت رسمی چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری کلیک  کنید.

جهت انتقال به سایت رسمی سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری کلیک  کنید.

جهت انتقال به سایت رسمی دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری کلیک کنید.

 

 

اعضای انجمن
 • گرانول قزوین
 • توسعه صنایع رضا
 • نیرومند پلیمر پارس
 • ایده صنعت آتبین
 • مهاب پلاست قم
 • شرکت سرمایه گذاری وصنایع لاستیک زنجان
 • ایران مستربچ
 • کالا کار
 • آرسام پلاست راز
 • شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
 • آمیزه های پویا پلیمری مارون
 • اكسون پلیمر
 • پلی پروپیلن جم
 • کرانگین
 • پایون پلیمر
 • توسعه پردیس سبز
 • پالاز موکت
 • کیمیابسپارگلپا
 • رنگ چی شیمی
 • پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه