اطلاعیه های کنفرانس

 

جهت انتقال به سایت رسمی چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری کلیک  کنید.

جهت انتقال به سایت رسمی سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری کلیک  کنید.

جهت انتقال به سایت رسمی دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری کلیک کنید.

 

 

اعضای انجمن
 • صنعت پلیمر اهواز
 • نام آوران رنگدانه آریا - آریا مستربچ
 • پایا پلیمر دانا
 • یکتا رنگدانه تبریز
 • رنگ چی شیمی
 • ستار کالا
 • ایران دیبا
 • آرسام پلاست راز
 • پلیمرسازان سینا دلیجان
 • مواد مهندسی مکرر
 • کالا کار
 • ایده صنعت آتبین
 • پلیکان پترو پلیمر
 • آریا شیمی پوشش
 • پویا پلیمر تهران
 • کربی پلیمر
 • پیوند پلیمر کیمیا
 • ایران مستربچ
 • مانا صنعت تجارت
 • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان