هیئت موسس

روبن گنجی

ابراهیم ملکوتی خواه

شادمهر گودرزی

امید کوشکی

حمید پیروزفر

بابک شایسته

 

اعضای انجمن
 • کاسپین بسپار آسیا
 • کالا کار
 • مانا صنعت تجارت
 • پلاستیک کار
 • شیمی معدنی همدان
 • آمیزه های پویا پلیمری مارون
 • نکوساز پلیمر صنعت پلیمر آریا
 • پلیمر پیشرفته دانا
 • آریا پلیمر پیشگام
 • پارس مستربچ
 • تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند
 • آروین فراز آزادی
 • ویژگان بسپار شرق
 • شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
 • سپهر آمیزه رازی
 • شرکت سرمایه گذاری وصنایع لاستیک زنجان
 • وردین پازن
 • تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 • ساینا سپهر اسپادانا
 • صنایع کیمیاآران