هیئت موسس

روبن گنجی

ابراهیم ملکوتی خواه

شادمهر گودرزی

امید کوشکی

حمید پیروزفر

بابک شایسته

 

اعضای انجمن
 • ابتکار پلاستیک تهران
 • پیوند پلیمر کیمیا
 • پارس مستربچ
 • ایران دیبا
 • آوا پلیمر
 • کرانگین
 • پیشگامان پخش صدیق
 • صنعت پلیمر اهواز
 • مانا صنعت تجارت
 • کیمیا جاوید سپاهان
 • تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 • توسعه صنایع رضا
 • پارسا پلیمر شریف
 • پتروپاک مشرق زمین
 • امیا پارس
 • کاوش پلیمر البرز
 • همپار
 • مهاب پلاست قم
 • البرز پلیمر سپاهان
 • کربی پلیمر