نمایشگاه و حامیان مالی

 

اعضای انجمن
 • فناور آمیزه پیشرفته
 • ابتکار پلاستیک تهران
 • پایون پلیمر
 • پارس مستربچ
 • سپهر آمیزه رازی
 • آمیزه های پلیمری ابهر
 • پلی پروپیلن جم
 • پلیمرسازان سینا دلیجان
 • ماهان مستربچ
 • ب آ اس اف ایران
 • نانونخ و گرانول سیرجان
 • پلیمر پیشرفته دانا
 • فراشیمی ایلام
 • تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 • وردین پازن
 • پارس رنگدانه خضرا ایرانیان
 • کربی پلیمر
 • دیبا پلیمر
 • ایده صنعت آتبین
 • عالي رنگ