اعضای انجمن
 • همپار
 • رایکاپلاست مهرگان
 • پتروشیمی تبریز
 • ماهان مستربچ
 • شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
 • البرز پلیمر سپاهان
 • پردیس اوشن
 • بسپار شیمی سپیدان
 • نوین بسپار سازه اروین
 • پردیس گسترش اسپادانا
 • دیبا پلیمر
 • پویا پلیمر تهران
 • صنایع تکمیلی مارون
 • پلاستیک کار
 • پایا پلیمر دانا
 • مانا صنعت تجارت
 • صنایع کیمیاآران
 • صنعت پلیمر اهواز
 • گرانول مروارید یزد
 • ستار کالا