هیئت مدیره دوم

امید کوشکی- رئیس هیئت مدیره

کاظم ظهیری- نائب رئیس هیئت مدیره

مصطفی طالقانی- خزانه دار

علی احمدی- عضو هیئت مدیره

سعید زکایی- عضو هیئت مدیره

نریمان صادقی- عضو هیئت مدیره

عباس موید- عضو هیئت مدیره

فرهاد بهشتی-بازرس

اعضای انجمن
 • نوین بسپار سازه اروین
 • نکوساز پلیمر صنعت پلیمر آریا
 • سیبا پلیمر کبیر
 • آوا پلیمر
 • مهندسی بسپار گستر آریا
 • پایا پلیمر دانا
 • فناور آمیزه پیشرفته
 • آمیزه های پلیمری اکو
 • کیمیافروز
 • پیشگامان پخش صدیق
 • ب آ اس اف ایران
 • آمیزه های پلیمری ابهر
 • اكسون پلیمر
 • رنگ چی شیمی
 • عالي رنگ
 • کالا کار
 • پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
 • صنایع تکمیلی مارون
 • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان
 • گروه صباحی