هیئت مدیره دوم

امید کوشکی- رئیس هیئت مدیره

کاظم ظهیری- نائب رئیس هیئت مدیره

مصطفی طالقانی- خزانه دار

علی احمدی- عضو هیئت مدیره

سعید زکایی- عضو هیئت مدیره

نریمان صادقی- عضو هیئت مدیره

عباس موید- عضو هیئت مدیره

فرهاد بهشتی-بازرس

اعضای انجمن
 • كاجاران
 • ساینا سپهر اسپادانا
 • اكسون پلیمر
 • نگین رز سپاهان
 • توسعه پردیس سبز
 • پلیمرسازان سینا دلیجان
 • پیشگامان پخش صدیق
 • امیا پارس
 • پتروپاک مشرق زمین
 • پلاستیک کار
 • ایران دیبا
 • رایان بسپار صنعت
 • کیمیافروز
 • کربی پلیمر
 • پویا پلیمر تهران
 • دیبا پلیمر
 • آمیزه های پویا پلیمری مارون
 • پتروشیمی تبریز
 • مهاب پلاست قم
 • پترو نیرو سیرجان (سهامی خاص)