هیئت مدیره دوم

امید کوشکی- رئیس هیئت مدیره

کاظم ظهیری- نائب رئیس هیئت مدیره

مصطفی طالقانی- خزانه دار

علی احمدی- عضو هیئت مدیره

سعید زکایی- عضو هیئت مدیره

نریمان صادقی- عضو هیئت مدیره

عباس موید- عضو هیئت مدیره

فرهاد بهشتی-بازرس

اعضای انجمن
 • نانو پویش کیمیا
 • ليان رز پليمر
 • کربی پلیمر
 • وردین پازن
 • تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 • عالي رنگ
 • صنایع تکمیلی پترو بسپار سیرجان
 • یکتا رنگدانه تبریز
 • دیبا پلیمر
 • کیمیافروز
 • فراشیمی ایلام
 • تولیدات معدنی اصفهان (توما)
 • پلیکان پترو پلیمر
 • آریا شیمی پوشش
 • آروین فراز آزادی
 • توسعه پردیس سبز
 • پارس رنگدانه خضرا ایرانیان
 • امیا پارس
 • مانا صنعت تجارت
 • شركت پتروشيمي خوزستان