اخبار دنیای پلیمر

اعضای انجمن
 • پلی پروپیلن جم
 • نانو پویش کیمیا
 • تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 • کرانگین
 • کاسپین بسپار آسیا
 • تولیدات معدنی اصفهان (توما)
 • البرز ماشین جی
 • سیبا پلیمر کبیر
 • تیس مستربچ
 • کیمیابسپارگلپا
 • رایکاپلاست مهرگان
 • اكسون پلیمر
 • ایران مستربچ
 • آمیزه های پویا پلیمری مارون
 • مهندسی بسپار گستر آریا
 • کالا کار
 • ليان رز پليمر
 • حافظ پلاستیک
 • پارسا پلیمر شریف
 • نگین رز سپاهان