آخرین جلسه هیات مدیره در سال 1401

امروز یکشنبه 21 اسفندماه 1401، آخرین جلسه هیات مدیره در سال جاری و یکصد و نود و ششمین جلسه هیات مدیره برگزار شد.

در این جلسه در مورد تهیه لیست صادرکنندگان معتبر انجمن و ابلاغ دستور العمل تعیین ماهیت و شناسایی مستربچ و کامپاند از مواد خام پلیمری بحث و تباددل نظر شد و مقرر شد لیست آزمایشگاه های مرجع توسط کمیسیون فنی انجمن تعیین شود و مذاکرات با موضوع دستورالعمل مذکور با آزمایشگاه ها انجام گیرد.

هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران در پایان سال 1401، آرزوی سالی موفق، شاد و سلامت برای یکایک اعضای انجمن در سال 1402 دارد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print