تغییر تاریخ کنفرانس هفتم

هفتمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری با یک روز تاخیر در روزهای 25 و 26 دی ماه 1401 در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

هفتمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری به واسطه مشکلات اجرایی و تقارن با روزهای تعطیل خارج از کشور به دلیل حضور متعدد سخنرانان خارجی با یک روز تاخیر در روزهای 25 و 26 دی ماه 1401 در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
روزهای یکشنبه و دوشنبه 25 و 26 دی ماه 1401 در انتظار دیدار تمامی اهالی صنعت مستربچ و کامپاند ایران و صنایع تکمیلی زنجیره پتروشیمی کشور در هتل المپیک تهران خواهیم بود.
ارائه های کاربردی، علمی، پژوهشی، آماری و میزگردهای چالشی با حضور کارشناسان و دست اندرکاران صنایع پلیمری و جشنواره صادرکنندگان برتر صنعت مستربچ و کامپاند ایران به همراه کارگاه های آموزشی جذاب و کارآمد در کنار نمایشگاه دست آئردهای صنعت مستربچ و کامپاند، از جمله برنامه های این دوره کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاند خواهد بود.

WhatsApp
Telegram
Email
Print