حضور 3 نماینده انجمن در هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی

امروز ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱، انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد و صنعتگران و بازرگانان و کشاورزان و بخش معدن، نمایندگان خود را در اتاق های بازرگانی برای یک دوره چهارساله شناختند.

 

امروز ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱، انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد و صنعتگران و بازرگانان و کشاورزان و بخش معدن، نمایندگان خود را در اتاق های بازرگانی برای یک دوره چهارساله شناختند.

در انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران، ائتلاف برای فردا، مجددا با قاطعیت کرسی های هر ۴ بخش را تصاحب کرد. علیرضا کلاهی صمدی، مدیر شرکت آمیزه های پلیمری ابهر، بار دیگر نماینده صنعت مستربچ و کامپاند در اتاق بازرگانی تهران خواهد بود.
محمد ایرانی قمی و محمد کابلی از شرکت های سامان پلیمر و مدیران پلیمر شهران از دیگر منتخبین صنعت مستربچ و کامپاند در اتاق های بازرگانی قم و مازندران خواهتد بود.

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران انتخاب شایسته آقایان کلاهی، ایرانی قمی و کابلی را تبریک گفته و آرزو دارد که نظرات متخصصین و کارشناسان صنعتی و بازرگانی در سیاست های کلان کشور موثر و ماندگار باشد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print