رونمایی از توانمندی ها و دستاوردهای علمی فنی و تجاری در ایران پلاست

به گزارش ستاد خبری ایران پلاست، امیر علیزاده منیر، دبیر انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران، درباره برگزاری شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست گفت: در این دوره با تشکیل شورای سیاست گذاری که مطالبه چندین ساله تشکل های صنایع تکمیلی پتروشیمی بوده است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی قدم بزرگی برای جلب مشارکت حداکثری فعالان حوزه پلاستیک برداشته است.

به گزارش ستاد خبری ایران پلاست، امیر علیزاده منیر، دبیر انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران، درباره برگزاری شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست گفت: در این دوره با تشکیل شورای سیاست گذاری که مطالبه چندین ساله تشکل های صنایع تکمیلی پتروشیمی بوده است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی قدم بزرگی برای جلب مشارکت حداکثری فعالان حوزه پلاستیک برداشته است. در دوره های آتی بیش از این دوره از تدابیر و مزایای شورای سیاست گذاری ایران پلاست، بهره مند خواهیم شد.

وی در مورد تعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایرن گفت: چه در دوره گذشته و چه در این دوره تعامل بسیار خوبی میان انجمن و روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت پذیرفت.

وی در خصوص حضور اعضای این انجمن در نمایشگاه اظهار کرد: شرکت های عضو انجمن توانستند به صورت یکپارچه در سالن خلیج فارس جانمایی شوند .

به گفته وی،سالن اختصاص یافته به انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند، یکی از سالن هایی است که بیشترین بازدیدکننده را در زمینه محصولات دانش بنیان این صنعت و انواع نوآوری ها دارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی های انجام گرفته امسال در این نمایشگاه از آخرین توانمندی ها و دستاوردهای علمی فنی و تجاری این صنعت رونمایی خواهد شد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print