محدود شدن حضور اعضای انجمن فقط در دو دوره متوالی هیات مدیره ، با عدم رای اعضای حاضر در مجمع به تصویب نرسید .

ماموریت هیات مدیره چهارم یکسال تمدید شد

مجمع عمومی فوق العاده انجمن برای اصلاح اساسنامه روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۳ در اتاق بازرگانی ایران، طبقه هشتم برگزار شد.

در ابتدای جلسه، آقایان تورج صمیمی، بهرام جبارزاده،، محمد ایرانی قمی و امید کوشکی با آرای مجمع انجمن، هیات رئیسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران را تشکیل دادند . مسعود عرفانی، مدیر امور تشکل های اتاق ایران ناظر بر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده انجمن بود.

اهم مصوبات مجمع عمومی فوق العاده انجمن :
– انتخاب حسابرس رسمی: هرساله مجمع عمومی، یک شرکت حسابرسی رسمی را به پیشنهاد هیات مدیره انتخاب می نماید.
– افزایش تعداد اعضای هیات مدیره به ۱۱ نفر شامل ۹ عضو اصلی و ۲ علی البدل
– مدت فعالیت هیات مدیره از ۲ سال به ۳ سال افزایش یافت.
– عقد قرارداد با شرکت حسابرسی جهت تهیه گزارش های مالی حسابرسی شده و ارائه آن به مجمع عمومی به وظایف و اختیارات هیات مدیره افزوده شد.

شایان ذکر است محدود شدن حضور اعضای انجمن فقط در دو دوره متوالی هیات مدیره ، با عدم رای اعضای حاضر در مجمع به تصویب نرسید .

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران برای تکمیل نفرات هیات مدیره در یکسال باقی مانده و انتخاب بازرس  و تصویب گزارش عملکرد و گزارش مالی در اولین فرصت، آماده برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خواهد شد.

 

WhatsApp
Telegram
Email
Print