معرفی صادرکنندگان برتر صنعت مستربچ و کامپاند

همزمان با هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری، صادرکنندگان برتر صنعت مستربچ و کامپاند ایران معرفی خواهند شد.

معرفی صادرکنندگان برتر صنعت مستربچ و کامپاند همزمان با هفتمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری
همزمان با هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری، صادرکنندگان برتر صنعت مستربچ و کامپاند ایران معرفی خواهند شد. برای حضور در میان صادرکنندگان برتر، فرم pdf پیوست را دانلود کرده و پس از تکمیل به نشانی info@imbpa.com ایمیل نمایید.

زمان برگزاری: 24 -25 دی ماه
هتل المپیک تهران

فرم صادرکنندگان برتر را از اینجا دانلود نمایید.

WhatsApp
Telegram
Email
Print