گزارش عملکرد دوره سوم هیات مدیره

گزارش عملکرد هیات مدیره در قالب یک کتابچه زیبا همراه با ریز فعالیت های هیات مدیره سوم انجمن به صورت روز شمار در اختیار حاضرین در مجمع قرار گرفت.

همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن، گزارش عملکرد هیات مدیره سوم به همراه صورت های مالی و گزارش بازرس در قالب یک کتابچه 4 رنگ با کیفیتی مطلوب در اختیار حاضرین در مجمع قرار گرفت. همراه با این گزارش ها، نتایج پروژه های مهم انجمن به شکل 4 کتاب منتشر شد و علاوه بر ارسال پستی، در روز برگزاری مجمع (10 خرداد ماه 1401) تقدیم حاضران در مجمع شد. کتاب های منتشر شده عبارت بودند از:

– برنامه راهبردی ارتقای صنعت مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران

– پلاستیکها، شناسایی و تعیین مشخصات آمیزه های پلاستیک- آیین کار

– بهداشت مستربچ، مواد اولیه و محصولات پلیمری در تماس مستقیم با مواد غذایی

– اثر نوع دوده و مستربچ دوده بر خواص پلی اتیلن گرید لوله PE100

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران نشان داده است که با تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از موثرترین تشکل های حاضر در زنجیره صنعت پتروشیمی کشور، راه خود را در تولید دانش و توانمندسازی اعضا از طریق ارائه گزارش های علمی، کاربردی و تخصصی یافته است و این مسیر با قدرت توسط هیات مدیره جدید تداوم خواهد یافت.

 

برای دریافت گزارش عملکرد هیات مدیره دوره سوم انجمن بر روی تصویر کلیک نمایید.

WhatsApp
Telegram
Email
Print