مرداد ۵, ۱۴۰۱

یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره

یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن با بررسی بازنگری دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، استراتژی انجمن در موضوع تعیین ماهیت و شناسایی مستربچ و کامپاند، بررسی نحوه حضور انجمن در ایران پلاست شانزدهم و تدوین آیین نامه برگزاری جلسات کمیسیون های انجمن از ساعت ۱۵ تا ۱۷:۱۵ روز دوم مردادماه 1401 با حضور تمامی اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن، برگزار شد.

ادامه »