کیمیافلز آذر

کیمیا فلز آذر، اسپانسر برنز هفتمین کنفرانس

شرکت کیمیا فلز آذر در سال 1374 با هدف مشارکت در پیشرفت و توسعه ملى از طریق تامین مواد اولیه شیمیایى و پلیمرى با کیفیت مورد نیاز صنایع مختلف کشور تاسیس گردید.به لطف پروردگار و به پشتوانه عزم و اراده ى نیروى انسانى متخصص و حمایت ها و پیشنهادات و انتقادات سازنده مشتریان ارزشمند و وفادار که احساس قدردانی خود را به شیوه های مختلف ابراز می دارند، امروز شرکت کیمیا فلز آذر یکى از شرکت های پیشرو در سطح کشور مى باشد که نقشه راه موفقیت و برنامه توسعه جهانی بسیار روشنی را در دست دارد. در حال حاضر شرکت کیمیا فلز آذر مفتخر به داشتن 40 نفر پرسنل ماهر، با انگیزه و متعهد می باشد که به طور منظم در بخش های مختلف در حال فعالیت می باشند.