آرشیو اخبار

اعضای انجمن
 • آمیزه های پلیمری اکو
 • تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند
 • گرانول مروارید یزد
 • یکتا رنگدانه تبریز
 • مهندسی بسپار گستر آریا
 • ایران دیبا
 • سامان پلیمر
 • کیمیافروز
 • پردیس اوشن
 • ویژگان بسپار شرق
 • شرکت سرمایه گذاری وصنایع لاستیک زنجان
 • دیبا پلیمر
 • پلیکان پترو پلیمر
 • پایون پلیمر
 • ليان رز پليمر
 • کربی پلیمر
 • پارس مستربچ
 • نانونخ و گرانول سیرجان
 • آمیزه های پویا پلیمری مارون
 • کرانگین