آرشیو اخبار

اعضای انجمن
 • شرکت تولیدی بسپار لیا
 • پیشگامان پخش صدیق
 • نام آوران رنگدانه آریا - آریا مستربچ
 • آروین فراز آزادی
 • آروین بسپار پویای یزد
 • آرا پلیمر نگین فناور
 • شرکت سرمایه گذاری وصنایع لاستیک زنجان
 • پودر کربنات الیگودرز
 • پلیمر پیشرفته دانا
 • شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
 • گرانول مروارید یزد
 • صنایع ورق ایران
 • آریا پلیمر پیشگام
 • نانونخ و گرانول سیرجان
 • همپار
 • فرا پلیمر شریف
 • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان
 • تیس مستربچ
 • کیمیا جاوید سپاهان
 • کاوش پلیمر البرز