اخبار انجمن

اعضای انجمن
 • ایران دیبا
 • آرا پلیمر نگین فناور
 • پلاستیک کار
 • ب آ اس اف ایران
 • شرکت تولیدی بسپار لیا
 • سامان پلیمر
 • پیشگامان پخش صدیق
 • کیمیا پلیمر آپادانا
 • صنایع تکمیلی مارون
 • صنایع ورق ایران
 • شمس جاوید اروند
 • نوین بسپار سازه اروین
 • كاجاران
 • پارس پلاستیک فیروزه نیشابور
 • البرز ماشین جی
 • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان
 • ایده صنعت آتبین
 • صنایع تکمیلی پترو بسپار سیرجان
 • صنعت پلیمر اهواز
 • آریا شیمی پوشش