تغییر تاریخ کنفرانس هفتم

هفتمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری با یک روز تاخیر در روزهای 25 و 26 دی ماه 1401 در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
گرانول مروارید یزد، به عنوان اسپانسر طلایی هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری
گفت و گوی ایران پلیمر با دکتر شروین احمدی، دبیر هفتمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاند: بزرگترین گردهمایی صنعت مستربچ و کامپاند 25 و 26 دی ماه در تهران
فراپلیمر شریف، به عنوان اسپانسر طلایی هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری معرفی شد.
طنین آراد یکتا، به عنوان اسپانسر طلایی هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری معرفی شد.
رنگدانه سیرجان، به عنوان اسپانسر نقره ای هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری معرفی شد.
۱۴۰۱-۰۹-۲۶
سام پلیمر بنیان، به عنوان اسپانسر طلایی هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری معرفی شد.
۱۴۰۱-۰۹-۲۳
دن پلیمر، به عنوان اسپانسر طلایی هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری معرفی شد.
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
ستارکالا، به عنوان اسپانسر طلایی هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری انتخاب شد.
۱۴۰۱-۰۹-۲۰
پرتو پیشگامان پویا، به عنوان اسپانسر طلایی هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری معرفی شد.
۱۴۰۱-۰۹-۱۵