سبز ایرانیان پلیمر قرن

خدمات و محصولات
کامپاند پلی پروپیلن ریسایکل گرید باتری R40R کامپاند پلی پروپیلن ریسایکل گرید سپری S800S کامپاند پلی اتیلن دورانی بر پایه ۳۸۴۰ گرید PER-1015
گواهینامه ها