شازند پلیمر پویا

خدمات و محصولات
مستربچ کامپاندهای پلیمری
گواهینامه ها
گواهینامه BS OHSAS 18001:2007 گواهینامه ISO 9001: 2015 گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه Certificate of Compliance گواهینامه طراحی و تولید کامپاند و مستربچ (ISO 9001: 2015) گواهینامه نانو مقیاس (محصول آمیزه پلی اتیلن سفید چگالی بالا حاوی نانو ذرات جهت بهبود خواص مکانیکی) گواهینامه نانو مقیاس ( محصول آمیزه پلی اتیلن حاوی نانو ذرات جهت تولید فیلم با خواص مکانیک بهبود یافته )