پودرهای میکرونیزه ایران

در سال 1364شرکت پودرهای میکرونیزه ایران به عنوان یکی از پیشگامان تامین نیاز صنعت پلیمر کشور، کارخانه خود را در فضایی به وسعت 4 هکتار در شهر صنعتی تاکستان واقع در استان قزوین تاسیس نمود. این واحد با آگاهی و شناخت از بازار داخلی و نیاز صنعت پلیمر، اقدام به تولید پیگمنت سیاه، مستربچ و کامپاند سیاه و همچنین هیدروکسید آلومینیوم نمود که برای تولید این محصولات از خطوط تولید وارد شده از کشور آلمان بهره می گیرد.
خدمات و محصولات
پیگمنت مشکی پیگمنت مشکی بدون غبار مستربچ و کامپاند مشکی هیدروکسید آلومینیوم
گواهینامه ها
ISO 9001:2015