کارابسپار جم

شرکت تولیدی کارا بسپار تولید کننده تخصصی گرانول و کامپاند و مسترپچ های پلیمری و به ویژه پایه پی وی سی می باشد .
خدمات و محصولات
مستربچ پایه PVC گرانول پی وی سی سخت گرانول پی وی سی نرم
گواهینامه ها