شرکت پیشگامان پخش صدیق

پیشگامان پخش صدیق-بابک قره باغی
  • مدیر: بابک قره باغی
  • تلفن: 021-66433232
  • وب سایت: http://www.pps-co.com
  • فاکس: 021-66922437
  • نشانی:
  • ایمیل: m.rahimi@pps-co.com
  • زمینه فعالیت: تامین افزودنی های مستربچ: آنتی فاگ، انتی استاتیک