شرکت پتروشیمی تبریز

پتروشیمی تبریز-سید جواد سلیمانی
  • مدیر: سید جواد سلیمانی
  • تلفن: 04134282630
  • وب سایت: https://tpco.ir
  • فاکس: 04134282702
  • نشانی: تبریز - انتهای اتوبان شهید کسائی - کیلومتر 13 آزاد راه شهید باکری - جاده اختصاصی مجتمع پتروشیمی
  • ایمیل: mr_haddadi@tpco.ir
  • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن