شرکت پارسا پلیمر شریف

پارسا پلیمر شریف-سعید زکایی
  • مدیر: سعید زکایی
  • تلفن: 61975100-109
  • وب سایت: http://parsapolymer.com
  • فاکس: 61975110
  • نشانی: تهران - خیابان آزادی - خیابان دکتر حبیب الله - خیابان شهید قاسمی - پلاک 37 - واحد 1
  • ایمیل: info@parsapolymer.com
  • زمینه فعالیت: تولید کامپاند و گرانول پلیمری- نانو کامپاند و گرانول پلیمری