شرکت آریا گرانول قم

  • مدیر: جعفر شهناز زاده
  • تلفن: 02536642411
  • وب سایت:
  • فاکس: 02536641413
  • نشانی: قم شهرک صنعتی شکوهیه -خیابان دستغیب - خیابان یاس - قطعات P 81،82،83،84
  • ایمیل: shahnazzadeh_1347@yahoo.com
  • زمینه فعالیت: کامپاند و گرانول پلیمری (PE، EVA، PVC)
اعضای انجمن