شرکت پارس رنگدانه خضرا ایرانیان

پارس رنگدانه خضرا ایرانیان-محمد عسکریان
 • مدیر: محمد عسکریان
 • تلفن: 02536136
 • وب سایت: www.saadatholding.com
 • فاکس: 02533347137
 • نشانی: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز2، میدان همت، انتهای بلوار خرازی، بلوار دوران، کوچه 6
 • ایمیل: office@saadatholding.com
 • زمینه فعالیت: تولید مستربچ و کامپاند
اعضای انجمن
 • آریا شیمی پوشش
 • رنگدانه سیرجان
 • تعاونی تولیدی معصوم
 • فرا پلیمر شریف
 • البرز پلیمر سپاهان
 • طب پلاستیک نوین
 • توسعه پردیس سبز
 • عالي رنگ
 • همپار
 • اكسون پلیمر
 • پایدار ساز شیمی
 • نانونخ و گرانول سیرجان
 • دیبا پلیمر
 • صنایع تکمیلی پترو بسپار سیرجان
 • یکتا رنگدانه تبریز
 • کیمیابسپارگلپا
 • پلی پروپیلن جم
 • فراشیمی ایلام
 • بسپار شیمی سپیدان
 • شمس جاوید اروند