شرکت کربی پلیمر

کربی پلیمر-حسین ملکوتی خواه
  • مدیر: حسین ملکوتی خواه
  • تلفن: 021-77050505
  • وب سایت: www.corbipolymer.com
  • فاکس:
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: info@corbipolymer.com
  • زمینه فعالیت: انواع مستربچ و افزودنی