شرکت صنعت پلیمر اهواز

صنعت پلیمر اهواز-فرهاد مدحجی
  • مدیر: فرهاد مدحجی
  • تلفن: 06134427820-3
  • وب سایت:
  • فاکس: 06134427820
  • نشانی: هواز. جاده ماهشهر به آبادان. شهرک صنعتی شماره 3. خیابات ابتکار. شماره 1. نبش پویا
  • ایمیل: fatemeh.hojatimajd@gmail.com
  • زمینه فعالیت: تولید کامپاندهای پلی الفینی جهت تامین مواد اولیه کارخانجات مصرف کننده این نوع مواد