شرکت تیس مستربچ

تیس مستربچ-حمید پیروزفر
  • مدیر: حمید پیروزفر
  • تلفن: 031-32670023-5
  • وب سایت: www.tisnasaj.com
  • فاکس:
  • نشانی: اصفهان-میدان بزرگمهر-خیابان مشتاق اول-ساختمان نگین زاینده رود
  • ایمیل: info@tisnasaj.com
  • زمینه فعالیت: