شرکت نوین بسپار سازه اروین

نوین بسپار سازه اروین-هادی سبحانی
  • مدیر: هادی سبحانی
  • تلفن: 08134586004
  • وب سایت: www.novinbaspar.com
  • فاکس: 02144787142
  • نشانی: تهران، کیلومتر 17 اتوبان کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی مرکز رشد و فناوری پلیمر، ساختمان شماره 2، واحد 67
  • ایمیل: info@novinbaspar.com
  • زمینه فعالیت: تولید انواع مستربچ ها و کامپاندهای تخصصی برای صنایع مختلف پلیمری
اعضای انجمن