شرکت شمس جاوید اروند

شمس جاوید اروند-سیدحیدر هامونی
 • مدیر: سیدحیدر هامونی
 • تلفن: 021-22895250
 • وب سایت: www.shamsjavidarvand.ir
 • فاکس: 021-22894821
 • نشانی: تهران خیابان شریعتی برج مینا طبقه 15 واحد6
 • ایمیل: info@shamsjavidarvand.ir
 • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن
 • مهاب پلاست قم
 • پادنا پلیمر
 • ستار کالا
 • پتروپاک مشرق زمین
 • پایا پلیمر دانا
 • پردیس اوشن
 • البرز پلیمر سپاهان
 • کیمیافروز
 • رایکاپلاست مهرگان
 • گرانول قزوین
 • شرکت تولیدی بسپار لیا
 • شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
 • آمیزه های پویا پلیمری مارون
 • شمس جاوید اروند
 • گرانول مروارید یزد
 • پارس رنگدانه خضرا ایرانیان
 • ماهان مستربچ
 • تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 • پلیمر پیشرفته دانا
 • پارس مستربچ