شرکت شرکت بازرگانی رنگچی شیمی

شرکت بازرگانی رنگچی شیمی-مهدی امینی نیا
 • مدیر: مهدی امینی نیا
 • تلفن: 02122884000
 • وب سایت: www.rangchi.co
 • فاکس: 02122884008
 • نشانی: 02122884008
 • ایمیل: info@rangchi.co
 • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن
 • كاجاران
 • پیشگامان پخش صدیق
 • آروین فراز آزادی
 • ماهان مستربچ
 • آرا پلیمر نگین فناور
 • کیمیا پلیمر آپادانا
 • نکو پلیمر آرسام
 • دیبا پلیمر
 • صنایع تکمیلی پترو بسپار سیرجان
 • پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
 • پتروپاک مشرق زمین
 • آمیزه های پلیمری اکو
 • پادنا پلیمر
 • کیمیا جاوید سپاهان
 • فراشیمی ایلام
 • پودر کربنات الیگودرز
 • کاسپین بسپار آسیا
 • رنگدانه سیرجان
 • پلیکان پترو پلیمر
 • کرانگین