شرکت شرکت بازرگانی رنگچی شیمی

شرکت بازرگانی رنگچی شیمی-مهدی امینی نیا
  • مدیر: مهدی امینی نیا
  • تلفن: 02122884000
  • وب سایت: www.rangchi.co
  • فاکس: 02122884008
  • نشانی: 02122884008
  • ایمیل: info@rangchi.co
  • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن