شرکت ماهان مستربچ

ماهان مستربچ-سید احمد رستگار
 • مدیر: سید احمد رستگار
 • تلفن: 02155201724
 • وب سایت: www.mahanmasterbatch.com
 • فاکس: 02155207990
 • نشانی: شهر ری . باقرشهر . سی متری امام خمینی . نبش سلمان 2 . رنگ احمد
 • ایمیل: info@mahanmasterbatch.com
 • زمینه فعالیت: مستربچ سفید . رنگی . افزودنی
اعضای انجمن
 • آمیزه های پلیمری اکو
 • پیشگامان پخش صدیق
 • نکوساز پلیمر صنعت پلیمر آریا
 • آمیزه های پلیمری ابهر
 • نیرومند پلیمر پارس
 • مانا صنعت تجارت
 • پایدار ساز شیمی
 • کیمیا جاوید سپاهان
 • کارا بسپار جم
 • رنگ چی شیمی
 • نانو پویش کیمیا
 • فرا پلیمر شریف
 • همپار
 • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان
 • پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
 • امیا پارس
 • ماهان مستربچ
 • نوتریکا آویژه
 • پارس پلاستیک فیروزه نیشابور
 • پایا پلیمر دانا