شرکت پردیس گسترش اسپادانا

پردیس گسترش اسپادانا-عباس ایران پور مبارکه
  • مدیر: عباس ایران پور مبارکه
  • تلفن: 031-369377 داخلی 6162
  • وب سایت: www.sgpco.com
  • فاکس: 031-369377 داخلی 61
  • نشانی: شهرک صنعتی مورچه خورت - خیابان شیخ بهایی سوم پلاک 137
  • ایمیل: mojtaba.roshangaran@sgpco.com
  • زمینه فعالیت: کامپاند