شرکت البرز ماشین جی

البرز ماشین جی-حمید حاج قاسمی خوراسگانی
  • مدیر: حمید حاج قاسمی خوراسگانی
  • تلفن: 03135722660
  • وب سایت: www.amjco.ir
  • فاکس: 03135722664
  • نشانی: اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان یکم فرعی چهاردهم پلاک 192
  • ایمیل: amj.co@yahoo.com
  • زمینه فعالیت: ماشین آلات پلاستیک