شرکت آروین فراز آزادی

آروین فراز آزادی-قاسم آزادی
  • مدیر: قاسم آزادی
  • تلفن: 02156546609
  • وب سایت: www.Af-azadi.com
  • فاکس: 02156546609
  • نشانی: تهران - جاده قدیم قم - شورآباد - خیابان شهید مدنی - پلاک 14
  • ایمیل: s.p.azadi.group@gmail.com
  • زمینه فعالیت: تولیدکامپاند مواد پایپ پلی اتیلن