شرکت ابتکار پلاستیک تهران

ابتکار پلاستیک تهران-فرهنگ عباسی
  • مدیر: فرهنگ عباسی
  • تلفن: 77357637
  • وب سایت: http://www.eptplast.com
  • فاکس: 77303940
  • نشانی: هران، ابتدای جاده آبعلی، خیابان شهید نشوه (سازمان آب)، بلوار شهید بابائیان، خیابان نیلی، شماره 1
  • ایمیل: info@eptplast.com
  • زمینه فعالیت: طراحی و ساخت قالبهای صنعتی، تولید قطعات پلیمری، کامپاندینگ مواد و انجام آزمون های تخصصی کیفی