شرکت تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند

تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند-احمد ملک زادگان
  • مدیر: احمد ملک زادگان
  • تلفن: 02632557690
  • وب سایت: persiafat.ir
  • فاکس: 02632536687
  • نشانی: قم،شهرک شکوهیه،فکوری 4
  • ایمیل: bahemmat.behzad54@gmail.com
  • زمینه فعالیت: