شرکت صنایع تکمیلی پترو بسپار سیرجان

صنایع تکمیلی پترو بسپار سیرجان-محمدرضا  حقیقی
  • مدیر: محمدرضا حقیقی
  • تلفن: 03442382023
  • وب سایت: WWW.PETROBASPAR.IR
  • فاکس: 03442382027
  • نشانی: سیرجان - منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
  • ایمیل: INFO@PETROBASPAR.IR
  • زمینه فعالیت: تولید مواد و افزودنی شیمیایی - پتروشیمیایی جامد و مایع به صورت گرانول و کامپاندهای گرانولی و پلیمری در گریدهای صنعتی بهداشتی و نانوئی - طراحی و ساخت سیستم های نوین انرژی مانند بادی و خورشیدی