شرکت فناور آمیزه پیشرفته

فناور آمیزه پیشرفته-عباس فاتحی
  • مدیر: عباس فاتحی
  • تلفن: 02144948130
  • وب سایت: www.hitech-polymer.com
  • فاکس:
  • نشانی: تهران، انتهای اتوبان همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، ساختمان رشد 2، پلاک 82
  • ایمیل: info@hitech-polymer.com
  • زمینه فعالیت: تولید کننده مستربچ و کامپاند