شرکت نوتریکا آویژه

نوتریکا آویژه-محمدحسین کریمی
  • مدیر: محمدحسین کریمی
  • تلفن: 02634092835
  • وب سایت:
  • فاکس: 02634092826
  • نشانی: شهرک صنعتی اشتهارد بلوار غزالی غربی نیلوفر 2شقایق 1قطعه 3586
  • ایمیل: NOTRICA.AVIZHEH2019@GMAIL.COM
  • زمینه فعالیت: