شرکت پادنا پلیمر

پادنا پلیمر-نریمان صادقی
  • مدیر: نریمان صادقی
  • تلفن: 028-32939106-14
  • وب سایت: www.padenapolymer.com
  • فاکس: 02166927536
  • نشانی: جاده قدیم کرج – قزوین ، پشت نیروگاه شهید رجایی ،
    خیابان مرغ تک ، سمت راست ، درب پنجم . شرکت پادنا پلیمر
  • ایمیل: info@padenapolymer.com
  • زمینه فعالیت: