شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه

پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه-فرزاد برومند
  • مدیر: فرزاد برومند
  • تلفن: 03532837969 - 03532838491
  • وب سایت: www.agipc.ir
  • فاکس: 03518266691
  • نشانی: يزد- صفائيه بلوار جهاد ساختمان تجاري سپهر طبقه 4 واحد 408
  • ایمیل: yazd_sgcc@yahoo.com
  • زمینه فعالیت: