شرکت پویا جم خاورمیانه

  • مدیر: بیوک علی مرادلو
  • تلفن: 86175924 و 86175230-021
  • وب سایت:
  • فاکس: 021-86175637
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: info@pjpme.com
  • زمینه فعالیت:
اعضای انجمن