شرکت آمیزه های پلیمری ابهر

آمیزه های پلیمری ابهر-عباس موید
  • مدیر: عباس موید
  • تلفن: 021-81930000
  • وب سایت: www.abharpolymer.com
  • فاکس: 021-88762471
  • نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، پلاک 64
  • ایمیل: info@abharpolymer.com
  • زمینه فعالیت: تولید آمیزه های پلیمری